JV/Varsity Volleyball game St. Edward vs St. Philip